Tinh dầu đinh hương

Giá: 120.000₫

Tình trạng: Còn hàng
Đơn vị tính: 10ml

Dù tinh dầu đinh hương (thường xanh) có thể thu được từ nụ hoa, thân và lá. Tuy nhiên tinh dầu đinh hương thu từ thân và lá có thành phần hóa học mạnh hơn và dễ gây kích ứng da, không thích hợp để sử dụng ngoài da nên chủ yếu người ta dùng tinh dầu đinh hương thu từ nụ để dùng ngoài da.